Krovni profilisani lim TR 40/245

Namenjen je za oblaganje i pokrivanje svih vrsta građevinskih objekata. Izrađuje se od pocinkovanog lima i pocinkovanog plastificiranog lima. Po zahtevu kupaca izrađuje se od bakra, aluminijuma i Al-Legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Tr 40/245 je univerzalni krovni pokrivač. Zahvaljujući svojim statičkim i estetskim osobinama, profil TR 40/245 je našao veliku primenu u građevini.Može se koristiti za pokrivanje kuća, pomoćnih objekata, garaža, sve do pokrivanja velikih poslovnih objekata poput proizvodnih, magacinskih i poljoprivrednih.

Njegova statika dozvoljava mu primenu na objektima sa nagibom krova većim od 4%. TR 40/245 se proizvodi na najsavremenijim automatizovanim mašinama. Ugradnja je brza i laka, table se preklapaju i šrafe samourezujućim vijcima sa podloškom u boji lima, po želji kupca.

Na raspolaganju su boje po RAL karti :

Debljina lima je od 0,5mm do 1mm.

Ulazna širina trake prilikom početka profilisanja je 1250mm. Njegova korisna izprofilisana širina je 980mm (+- 10)mm.

Dužina tabli se proizvodi po želji kupca ili do transportnih mogućnosti 15.000mm.