Krovni profilisani lim TR 60/210

TR 60/210 je trapezni profil namenjen isključivo velikim objektima gde se traži velika nosivost. Profil TR 60/210 podnosi male nagibe krova do 4%.

Proizvodi se na najsavremenijim automatizovanim mašinama. Materijali koji se koriste pri njegovoj izradi su čelični pocinkovani plastificirani limovi i po potrebi aluminijumski plastificirani limovi.

Table se preklapaju i šrafe samourezujućim vijcima sa podloškom u boji lima, po želji kupca.

Na raspolaganju su boje po RAL karti :

Debljina lima je od 0,5mm do 1mm.

Ulazna širina trake prilikom početka profilisanja je 1250mm. Njegova korisna izprofilisana širina je 820mm (+- 10)mm.

Dužina tabli se proizvodi po želji kupca ili do transportnih mogućnosti 15.000mm.