Krovni lučno profilisani lim TR 40/245

Lučno savijeni profilisani lim TR 40/245 koristi se za pokrivanje lučnih krovova. Dizajniran je da poboljša izgled krova, fasada, svodova i drugih detalja na objektima.

Lučno savijanje profilisanog lima vrši se na objektu prema projektovanom radijusu. Izrađuje se od pocinkovanog plastificiranog lima i aluminijuma debljine 0,5mm do 1mm.

Lučno savijeni profilisani lim TR 40/245 ugrađuje se brzo i lako, table se preklapaju i šrafe samourezujućim vijcima sa podloškom u boji lima, po želji kupca.

Na raspolaganju su boje po RAL karti :

Ulazna širina trake prilikom početka profilisanja je 1250mm. Njegova korisna lučno izprofilisana širina je 980mm (+- 10)mm.

Dužina luka tabli se proizvodi po želji kupca ili do transportnih mogućnosti 15.000mm.